Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Introduktion på Tullmästaren 1-2 år

Tullmästaren förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Under den första terminen är vårt projekt Introduktion. Vi lär känna varandra i gruppen, lär oss Havets och förskolans olika rutiner, möter olika material och deltar i aktiviteter i förskolemiljö.

Barnen i gruppen är 1-2 år gamla, och går sitt första år på förskolan. Vi planerar att ägna stor del av vår tid till att lära känna varandra och bli trygga i vår grupp. Detta gör vi genom att spendera tid på vår avdelning med lekar och aktiviteter, men också genom att delta i rutiner och miljöer som vi har på avdelningen och på förskolan.

En viktig del av barnens trygghet är att känna igen sig i rutiner, de aktiviteter och händelser som är återkommande och ganska lika varje dag. Det handlar om exempelvis lek i olika lärmiljöer inne och ute på gården, att delta och få öva att bli självständig i hallsituationen med på- och avklädning samt i vår mat- och sovrutin.

Aktiviteter Barnen kommer att erbjudas aktiviteter i smågrupper. Det kan handla om allt ifrån vattenlek, till hinderbana till skapande i olika former. Vi kommer även att erbjuda rörelse till musik, ibland med hjälp av vår projektor då vi kan projicera storbild på väggen för att kunna inspireras av och härma andras rörelser. 

Frukt På våra fruktsamlingar övar vi på att sitta tillsammans som grupp och äta frukt. Vi utmanar barnen i att kommunicera vad de vill ha, exempelvis genom att berätta, peka eller teckna. Vi sätter ord på vad barnen väljer, och om de vill ha mer, är färdiga etc.

Sång Vi har sångsamling innan lunchen då vi sjunger sånger tillsammans med barnen. Här övar vi på att sitta tillsammans och rikta vårt fokus mot ett gemensamt mål. Ofta använder vi tecken, rörelser eller bilder till sångerna, för att konkretisera vad vi sjunger om. 

Lek  Lärmiljöerna på avdelningen är anpassade efter barnens ålder och förmåga. Miljön ska vara utmanande och varierad och samtidigt trygg och säker. Leksakerna är noga utvalda i syfte att de ska utmana barnen i deras lärande, vara spännande och intressanta för barnen, samt könsneutrala. Vi uppmuntrar alla barn att leka med alla olika saker och delta i alla olika aktiviteter. Vi vuxna är med och leker, och visar hur materialet kan användas och hanteras. Vi vill att det ska vara tydligt att alla saker har sin plats, och uppmuntrar barnen att hjälpa till att plocka undan när de lekt klart.

Samspel När vi leker tillsammans är vi vuxna förebilder och hjälper barnen att samspela med varandra. Vi håller oss nära och hjälper till när barnen t ex vill ha samma leksak eller om någon är hårdhänt mot någon annan. Då sätter vi ord på vad som sker, förklarar att vad som inte är ok och visar hur man kan göra istället. Vi använder begrepp som "stopp", "sluta" , "vänta", "den är upptagen". Vi använder också vår "stopp-hand" för att visa med kroppen. Vi vill att alla ska kunna säga eller visa att de inte vill, och också kunna lyssna på någon annan som inte vill. 

Hall och skötrum, mat och vila Vi sätter ord på vad som händer i de olika situationerna (nu ska vi tvätta händerna. Är vattnet varmt? Här är tvålen. Kan du ta av mössan? Dra ner dragkedjan) och utmanar barnen i att försöka på egen hand. Målet är att barnen ska bli så självständiga som möjligt i dessa situationer och känna självförtroende, att de kan på egen hand. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback