Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Colores 6 Kap 1 och 2

Järvenskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi inleder terminen med de två första kapitlen i Colores 6.

Planering spanska åk 6 

 

Hola/El mundo hispánico- 

 

Vi kommer att inleda terminen med att jobba med kapitlen ¡Hola! och En el mundo hispánico. Arbetet med kapitlen avslutas med ett prov där du kommer att bedömas utifrån din hör- och läsförståelse samt förmåga att göra dig förstådd i tal och skrift. Mer detaljerad information om provet får du när provet närmar sig.

 

Syfte: Att förstå innehållet i mycket enkelt talat språk och texter och göra sig förstådd med enstaka ord och fraser i tal och skrift samt känna till enkla fakta om den spansktalande världens geografi. 

 

Lärandemål: 

 
 

Hola

En el mundo Hispánico

Vokabulär/fraser

Hälsningsfraser

Avskedsfraser

Fråga hur någon mår

Berätta hur man mår

Berätta vad man heter, var man kommer ifrån, vilka språk man pratar

Den spansktalande världen

Uttal

 

Realia

 

Den spansktalande världen

 
 
Arbetssätt: 

Arbete i boken

Quizlet/Kahoot

TV - reportage

Samtalsövningar

 

 

Redovisningsform: 

Läxförhör

Prov

Samtalsövningar

 

Bedömning

Läsa

Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked samt texter där man berättar om sig själv. 


Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet i det du jobbar med, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, som till exempel övningarna i boken.

Lyssna

Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked samt texter där man berättar om sig själv. 


Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 


Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.

Skriva

Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser, där du presenterar dig. 


Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser när du hälsar, frågar och svarar om hur man mår samt tar avsked. 


Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Prata

Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du presenterar dig. 


Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du hälsar, frågar hur någon mår och tar avsked. 


Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Realia

Kulturella företeelser Du kommenterar i mycket enkel form något om den spansktalande världens geografi. Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback