Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering för Ekorren ht 21/22

Norrstjärnan, Örebro · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Ekorrens pedagogiska planering ht 2021

Pedagogisk planering Läsåret 21/22

1.  Bakgrund:  

Lyft era erfarenheter från föregående läsår. Vilka erfarenheter och kunskaper tar ni med er in detta läsår. 

2.  Nuläge (Var är vi...)

På Ekorren kommer det att vara 19 barn och 4 pedagoger. Vi startar upp hösten med att få gruppen att bli trygga med varandra och oss pedagoger. Vi arbetar med att förändra miljön efter barnens intresse och behov samt efter projektets utveckling.

Vi kommer att arbeta utifrån barnens intresse och behov. 2 dagar i veckan kommer vi att dela barnen i mindre grupper. Tisdagar kommer att bli vår utflyktsdag.

2.1 Vilken kunskap finns i barngruppen utifrån tidigare projekt? 

Normer & Värden 

Språkutveckling 

Matematik 

Naturvetenskap

Teknik 

Digitalisering

Estetiska uttrycksformer

Hållbar utveckling 

 

2.2 Vilka intressen finns i barngruppen?

i dagsläget utforskar barnen miljön, vi kommer att förändra miljön utifrån deras behov och intressen.

2.3 Inomhus- och utomhusmiljö. Hur ser era lärmiljöer ut, vilka förutsättningar finns för lärande? (Tillgänglighet, möjlighet till utforskande, material, möjlighet till social interaktion, bordercrossing, pedagogernas fördelning bland barnen etc.)

Vi kommer att beställa nytt material och även göra förändringar i miljön. 

2.4 Vad har vi för kunskap och kompetens i arbetslaget?

Vi är 4 pedagoger. 3 barnskötare och 1 förskolelärare. Som kollegor lyssnar vi in varandra och har roligt i vardagen. Vi har olika arbetserfarenhet och kompetenser som vi delar med oss av i vardagen.

 

3 Planering - (var ska vi?) 

Studera in barnens intresse.

 

3.1 Syfte

Få barnen trygga att bli trygga med oss pedagoger.

 

4. Metod - (hur gör vi?)

Utifrån er nulägesbeskrivning - hur planerar ni att vidareutveckla utbildningen kopplat till valt projekt?

Vi sjunger kompis sånger, vi lär varandras namn, lyssnar in barnen.

 

Hur planerar ni att bygga vidare på barnens tidigare kunskaper utifrån punkterna under 2.1?

 

Hur planerar ni att vidareutveckla våra lärmiljöer, både inomhus- och utomhus?

vi delar in barnen i mindre grupper.

 

Hur skapar ni goda förutsättningar för varje barns lärande? 

Vi är goda förebilder i barnens vardag, ge dom tid att utforska och leka.

 

Hur planerar ni att skapa delaktighet för barnen i projektet?

 

Hur tar ni tillvara på de kunskaper och den kompetens som finns i arbetslaget?

vi lär oss av varandra då vi har olika intressen.

 

4.1 Förhållningssätt

Vi kommunicerar med varandra och delar upp oss där barnen befinner sig.

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling (Hur blev det?)

Sker varje vecka på reflektionsprotokollet samt kontinuerligt på avdelningens lärlogg, som kopplas till den pedagogiska planeringen. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift 2

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback