Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

ENG The book about me Åk 7 HT21

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

This is a writing project where you are going to write a book (or rather a booklet) about yourself. There are some compulsory chapters, some eligible ones and some optional ones. Detta är ett skrivprojekt där du ska skriva en bok (eller snarare ett häfte) om dig själv. Där är några obligatoriska kapitel, några valbara och några valfria.

 

Målet med arbetsormådet är att utveckla ditt ordförråd, språkliga uttryck och grammatik genom att skriva olika texter på engelska.

Vad?

Vi kommer att jobba med att utveckla ditt språk och skriftlig förmåga.

Hur?

Genom att skapa ett häfte med texter som handlar om dig och vardagliga saker i ditt liv.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

uttrycka dig skriftligt på engelska med variation i språk och innehåll samt korrekt grammatik. Bedömning sker när du lämnat in din färdiga "The Book about me". 

 


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
The book about me
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback