Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Tyska Åk 6 (Der Sprung kap 1-5)

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi arbetar med de 4 förmågorna tala, läsa, skriva och höra. Vi tränar uttal, strategier för att lära ord, samtala, förstå olika texter och grammatiska strukturer. Vi läser i boken, ser UR film, lyssnar på UR radioprogram, lyssnar på musik. Vi lär oss om de tysktalande länderna. Vi börjar med vecka 36.

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll - arbetsområde:

Inom kapitel 1-5 kommer vi arbeta med följande innehåll;

kapitel 1

 • Kunna vanliga ord på tyska som liknar svenska s. 8 och 9
 • Kunna olika hälsningsfraser s. 11 + anteckningar om skillnader mellan länderna
 • Kunna säga de vanligaste färgerna på tyska s. 12

 

kapitel 2

 •  Kunna vanliga klassrumsord s. 14
 •  Kunna berätta vad du heter, var du bor, i vilken klass du går i och hur gammal du är samt ställa frågor för att lära känna någon s.17
 •  Kunna räkna 0-12
 •  Uttalsregler ei och ie s. 18 (samt övriga uttalsregler från stencil)

 

kapitel 3

 • Veta vad några idrotter heter på tyska s. 22
 • Kunna fråga hur någon mår och kunna berätta hur du själv känner dig, både när du mår bra och dåligt s. 23
 • Kunna räkna från 13-20 s. 24
 • Uttalar u och tyskt ü s. 25

 

kapitel 4

 • Kunna orden för olika familjemedlemmar s. 28
 • Kunna räkna 21-29 s. 29
 • Veta hur man uttalar o och z s. 31
 • Kunna berätta lite om din familj s. 28, 30, 33 och stencil

 

kapitel 5

 • kunna alfabetet på tyska s. 38
 • Kunna några fakta om de länder där man pratar tyska s. 36

 

Arbetssätt - undervisningen:

 • Läsning och översättning av olika sorters texter
 • Genomgångar
 • Film
 • Musik
 • Hörförståelse övningar
 • Träna dialogläsning
 • Glosläxor varje vecka: Glosorna ska skrivas upp i skrivhäften och finns dessutom på Quizlet. Jag skickar länken via Unikum varje vecka. Man kan även träna och hitta glosorna på läromedlens websida. https://webbapp.liber.se/der-sprung-1/

Bedömning och kunskapskrav:

 • Hörförståelsetest
 • Läsförståelse test
 • Skriftligt prov kapitel 1-5 på ordförråd och grammatik
 • Muntligt samtal med kompis

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav moderna språk- tyska
Uppgifter
Gå in på Liber glosmaskin på Sprung 1 för glosträning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback