Skolbanken Logo
Skolbanken

Skolgruppen

Ljusterö förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Målinriktat arbete med att ge barnen förberedelse inför barnens skolstart ht-2022.

Vilka?

De äldsta barnen på Grisslan, 12s födda 2016, som börjar i förskoleklass höstterminen 2022. 

När?

Vi träffas en gång i veckan, varje tisdag kl. 09:00-14:30. Gruppen äter lunch i matsalen kl. 11:30.

Varför? - Syfte

Syftet är att stärka gruppens sammanhållning, trygghet och lära känna varandra bättre. Barnen får en rolig och lärorik stund tillsammans med varandra och blir förberedda för att börja förskoleklassen. 

Vad och hur?

Vi kommer arbeta med gruppens sammanhållning, bokstäver och matematik. Vi arbetar med vårt projekt och våra verksamhetsmål som grund.
Projekt: Normkreativitet.

Verksamhetsmål: Hållbar utveckling, digital kompetens, undervisning och språk och kommunikation. 

Gruppsammanhållning t.ex.

Gruppstärkande lekar där alla ges förutsättningar att våga vara med samt respektera varandras olikheter.


Bokstäver t.ex.

Vilka bokstäver har du i ditt namn?

Hur låter bokstäverna?

Klappa namnen

 

Matematik t.ex.

Siffror

Addera och subtrahera

Längd

Lägesord 

Symboler

 

Mål

Öka gruppsammanhållningen, känna sig trygga med varandra inför starten i förskoleklass.

Ansvar och dokumentation

Caroline ansvarar för genomförandet och planering tillsammans med Nour. Gruppen kommer även att ha en extra pedagog med under tisdagarna.

Dokumentation sker genom foton, film och anteckningar samt barnens alster när vi dokumenterar. Vi lägger succesivt ut detta i barnens personliga lärloggar i Unikum.

Utvärdering

Barnens tankar och idéer ligger till grund för fortsatt planering, vad var kul/mindre kul, bra/mindre bra, vad lärde vi oss osv.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback