Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Orientering - Årskurs 9 - HT2021

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Orientering hjälper dig som elev att kunna positionera dig med hjälp utav praktiska och digitala hjälpmedel. Idag har vi bland annat GPS och digitala verktyg för att hitta vägar men i skolan använder vi oss utav karta och kompass. Orientering kan med andra ord genomföras på många olika sätt.

Orientering hjälper dig som elev att kunna positionera dig med hjälp utav hjälpmedel. Idag har vi bland annat GPS och digitala verktyg för att hitta vägar men i skolan använder vi oss av karta och kompass. Orientering kan med andra ord genomföras på många olika sätt.

 

1. Syfte

Syftet är att du som elev ska få lära dig hur en karta är uppbyggd (skala, färger och karttecken). Du ska få lära dig hur man ska passa kartan så att det stämmer överens med verkligheten. Du ska få orientera i en okänd terräng med hjälp av karta och andra hjälpmedel (t ex kompass eller mobiltelefon). 

2. Undervisningens innehåll 

Vecka 34: 
Lektionstillfälle 1: Närområdet
Lektionstillfälle 2: Vedyxaskogen

Vecka 35:
Lektionstillfälle 3: Vedyxaskogen
Lektionstillfälle 4: Vedyxaskogen

Vecka 36:
Lektionstillfälle 5: Vedyxaskogen
Lektionstillfälle 6: Vedyxaskogen

Vecka 37:
Lektionstillfälle 7: Vedyxaskogen
Lektionstillfälle 8: Vedyxaskogen

Vecka 38:
Lektionstillfälle 9: Vedyxaskogen
Lektionstillfälle 10: 23 September - Examination - Okänd miljö

3. Bedömningsuppgifter

Bedömningen sker i en okänd terräng (både under lektionstillfälle 1-7 och examination). Innan examinationen bör eleven ha valt en bana utifrån den bedömning man önskar nå i momentet (Lätt, Medel eller Svår). 

Ni kommer att bli utskickade i skogsmiljö utifrån olika tider och ni kommer att ha en tid som ni behöver anpassa er kring. Det är tillräckligt med tid för att ni ska kunna ta alla kontroller på den bana som ni har blivit tilldelad.

 

Inläsningsmaterial:

Powerpoint - Karttecken och kartfärger. 
Om du önskar övningsblad på karttecken och kartfärger, kontakta undervisande idrottslärare. 

 


Läroplanskopplingar

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav - Idrott & Hälsa (Årskurs 7-9)
Uppgifter
Powerpoint - Orientering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback