Skolbanken Logo
Skolbanken

Matteus förskolor-Grundplanering 1 2021 Medevi Brunn, Källan

093031 Förskolan Medevi brunn, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 18 oktober 2021

Här organiserar ni uppstarten av höstterminens projektarbete med kopplingar till läroplanen, verksamhetsplanen och enhetens utvecklingsområden. (Denna görs i maj -augusti)

Observations period och introduktioner

Förberedelser:

Vi välkomnar det gamla och nya barnen genom att förbereda med namn på hyllor(med TAKK tecken) samt organiserar
miljön så att den inspirerar till lek, utveckling och
utforskande. Vi planerar som arbetslag hur introduktioner med föräldrar och barn ska genomföras. Tydlig information för de nya barnen. Om någon glömmer att märka med namn så kan vi märka barnens kläder. Vi visar hur familjeböckerna ser ut samt info om dessa. Vi har en lugn start, lär känna varandra och förskolan, erbjuda material som lockar till lek och lärande, gruppstärkande aktiviteter, följa barnen, stationer med planerade aktiviteter. Dela oss i mindre grupper. 


Stationer under introduktionsdagarna:

Tisdag 9:15 gå in. 9:30 frukt och samling, Yasar berättar för vh hur dagen kommer att se ut. 
Tar in "gamla" barnen klockan 9:15. Berättar att vi kommer få nya kompisar. Förbereda frukt. Äter frukt tillsammans. 

BADRUM: Evelina Vatten lek i handfat, djur, stenar och snäckor. 
ATELJE: Yasar Stora papper på bordet, ta kort när de nya barnen målar 
STORA RUMMET: Nathalie Dans, t.ex. hoppa hoppa. 

Onsdag:
Ateljé: Trolldeg eller lera av olika färger Nathalie
Stora rummet: Balansplattor Evelina 
Badrum: Båtar Yasar

Torsdag ute galonkläder: 
Ateljé/ Rita: Evelina
Vattenlek: Nathalie
Rörelse: Evelina

Måndag och Fredag:
Storsångsamlingar, fruktstund, 


Introduktionsmöte 23/8
Vi kommer att informera vårdnadshavarna om att märka allt med namn. Vi förbereder introduktionsinformation samt material och info om familjeböcker för det nya barnen så att det känner sig välkomnade till Källan. t.ex. familjefoto. Kläder efter väder, corona situationen (lämnas och hämtas ute). Ryggsäckar lämnas på måndag och hämtas på fredag. Kläder som är smutsiga skickas med en gång i veckan, undantag för kläder med andra olyckor (t.ex. kiss). Berätta att introduktionen är 3 dagar men att om det behövs längre så tar vi samtal med vh och kan förlänga vid behov. Meddela att vi ringer/ sms:ar vid behov. Om de har möjlighet så är kortare dagar att föredra den första tiden. Ta med väskor t.ex. tygpåse som får åka fram och tillbaka. Ej plastpåse. Ringer vid sjukdomssymtom i och med covid. Antal kläder och vad. Två olika påsar med sov/ vanliga kläder. Nappar, två stycken/ barn. En som alltid ligger i vilorummet. Gosedjur stannar på förskolan i vilorummet. Uppdatera information på Skolplattformen.   


  
 Tankekarta- starta med att göra en tankekarta kring det gemensamma ämnet. (Finns mall i stödmaterialsmappen.)

Matematik- Mäta fiskarnas/stenar/snäckor/pinnar/vatten etc. mängd, storlek, mönster, färger, volym. Benämna och öva på det vi ser t.ex. stort och litet. Mått/ volym i vattenlek. Flyta och sjunka (kottar och stenar). Sortera leksaker.

Språk och kommunikation- Namn på fiskar, olika typer/former av vatten, färger på vatten, djur i vattnet, läsa fakta böcker om vatten(för att lära sig om exempelvis fiskens anatomi). Bokstäver med bilder och TAKK tecken. Använda TAKK tecken kopplade till temat i miljön. Tema-sånger, tema-böcker. Storsångsamlingar på måndagar och fredag. 

Naturvetenskap och teknik- Volym med vatten/sand/stenar. Utforska vattnets olika former(ånga, fast, flytande). Vattnets kretslopp. Barnen får samla/hälla/bära vatten med hjälp av olika föremål. Experiment, isballong, snö som smälter. 

Delaktighet och inflytande- Alla får testa på diverse lek och lärande som sker på förskolan. Projektet och pedagogisk planering formas av barnens intresse. Fråga barnen vid matsituationer om de vill ha mer av något, vad de vill ha osv. 

Digitalisering- Hitta information om vatten och hav på nätet TILLSAMMANS med barn. Barn får läsa böcker på Ipad. Barnen får utforska med ägg mikroskopet. Projicera olika miljöer med vatten, hav, fiskar osv i lekrummet. Använda "bollen" från workshop. Polyglutt. 

Lek- Allt som vi utforskar måste ske genom leken. 

Kultur- Museum som Naturhistoriska. Göra teater med barnen. Skapa sagor. 

Fysisk aktivitet- Räkning med hjälp av hopp, snurr etc. Gestalta havsdjur eller vattenvågor/simma via dans. Bygga båt och åka runt. Vattenlek! Besöka närmiljön, hinderbanor med tyger som vatten. 

Normer och värden- Genom lek får barnen lära sig att vänta på sin tur, låna av varandra, lyssna på instruktion, leka MED varandra. Att vi ser barnens intresse och bygger på det skapar möjligheter för barnens sociala utveckling. Skapa en gruppkänsla genom samlingar och gemensamma lekar. Barnkonventionen, rätten till ett namn, kläder, mat på bordet. Använda t.ex. pippi som rekvisita. 


Hållbar utveckling- Städa vattnet. Städa lärmiljöer och var försiktig med material. Att inte slösa vatten och papper när vi tvättar händerna t.ex. Att återvinna papper och kasta mat i rätt påse.  Att förmedla att det inte bara är vi har behov av exempelvis vatten och mat utan också djur. Sortera material i ateljén för återvinning.


- HUR förbereder vi lärmiljön för att väcka barnens nyfikenhet kring vårt gemensamma ämne?

Bokstäver med bilder och TAKK tecken. Använda TAKK tecken kopplade till temat i miljön. Siffror på marken. Färger som man kan koppla till hav och vatten. INGA TOMMA VÄGGAR utan vi tänker istället att det redan när barnen kommer ska finnas färger och bilder som sedan inspirerar till barnens skapande och lek som kan fylla väggarna därefter. Sinnes stimuleringar i miljön, barnen ska ha möjlighet att känna, lukta, smaka, se på det olika material som finns. Tillgänglig litteratur för barnen. Rensa ut gammalt, trasigt. Inspirations bilder på vatten monument t.ex. fontän, regnskog. Musik till vilan kan vara vågor, regn osv.  

- Vilket material behöver vi komplettera med? (förbered önskelista, finns på G)

Böcker, sanddjur(vattentema), vattenleksaker för ute på gården(exempel vattenkannor, silar, plastdjur, rörlig vattenbalja/vår är trasig), 

- Vilka mötesplatser behöver vi skapa så att barnen kan utforska och mötas kring det gemensamma ämnet? 

Som en större barngrupp med små barn behöver vi ofta arbeta i mindre grupper. En samling i lekrummet, en samling utomhus eventuellt i hallen. Vattenlek/naturvetenskap i badrummet, bygg/läs i lekrummet, skapande i ateljén. Drama/fysisk aktivitet i vilorum/rörelserum. 

- Vilken form av undervisning ska barnen erbjudas, den första perioden vid terminsstart, gör en planering för er grupp.  (görs augusti)


 


Läroplanskopplingar

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback