Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

De första civilisationerna

Norretullskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

.

Om arbetet

Du kommer att få lära dig att använda historien för att förstå saker hur samhällen skapats och utvecklats genom olika tider. Därför ska vi arbeta med några civilisationers framväxt och utveckling. Du kommer få möjlighet att utveckla alla ämnesspecifika förmågor under detta arbetsområde. Vi kommer att träna på att resonera, jämföra, se orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar samt lära oss nya begrepp. 

Att kunna:

Var och när flodkulturerna blomstrade, hur de styrdes, vilken religion de hade, olika uppfinningar och hur människorna levde i samhället. Historieboken s. 20 - 39.
Jämföra en av flodkulturernai Afrika och Asien  med en av de första civilisationerna i Mellanamerika eller Sydamerika.
Handel kring östra medelhavet (sid 41-44) Vilka var de första högkulturerna i Europa?
Grekland - 150 stadsstater (sid 44-45). Vad är en stadssta? Varför anlade Grekerna så många kolonier? Vad höll samman grekerna trots att de var utspridda runt Medelhavet?
Aten och Sparta (sid 46-48). Hur samhällena styrdes, hur skolan fungerade och kvinnornas roll
Arvet efter grekerna ( sid 67-68). Några saker vi ärvt av grekerna. 
Ge exempel på vad en historisk källa är och vad vi kan få veta av en källa. 

 

Engelskt språkfokus

  • Vilka begrepp Historiska begrepp knutna till den här tidsperioden.

  • Vilka uppgifter Uppgifter som är relaterade till kunskaper om de tidiga civilisationerna.

 

Följande kommer att bedömas

  • Tidsperioder: Dina kunskaper om några olika civilisationer.
  • Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar: Dina kunskaper om hur man levde i de olika samhällena och din förmåga att ge exempel på likheter och skillnader mellan de olika flodkulturerna.
  • Villkor och värderingar Er förmåga att förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
  • Undersöka utvecklingslinjer
  • Fortsätta utvecklingslinjer
  • Använda källmaterial Dina kunskaper om vad som är en historisk källa.
  • Historia användning Hur har historien används och hur används den idag, från den här tiden.
  • Historiska begrepp Du kan förstå och använda olika historiska begrepp.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter