Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Flyta eller sjunka - NTA

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vad är det som gör att vissa föremål flyter i vatten? Varför sjunker andra föremål?

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten
 • beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form och volym
 • samtala om och diskutera frågor som rör flytförmåga hos till exempel båtar och vilken betydelse det haft för människors vardag och samhällets utveckling

Konkretisering av mål

Lärandemål

I tema Flyta eller sjunka ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Systematiskt undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten
 • Beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form, volym
 • Samtala om och diskutera frågor som rör flytförmåga hos t ex båtar och vilken betydelse det haft för människors vardag och samhällets utveckling

 

Långsiktiga mål i fysik (Lgr11)

 • Granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik 
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Vi kommer att jobba med att:

 • träna på att ställa hypoteser
 • motivera ställda hypoteser
 • planera och genomföra undersökningar
 • dokumentera resultat 
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • läsa och tolka texter

Arbetssätt

Vi börjar varje uppdrag med gemensamma genomgångar av instruktioner för de olika uppdragen.

I ditt labhäfte har du instruktioner och antecknar, dina förutsägelser, resultat och reflektioner.

Vi jobbar enligt EPA-modellen: Ensam, Par, Alla.

Du funderar över din förutsägelse själv och antecknar den.

Vi jobbar två och två med laborationerna och går igenom resultat och reflektioner tillsammans.

Viktiga begrepp

 • Flyta
 • Sjunka
 • Förutsägelse
 • Cylinder
 • Flytförmåga
 • Vikt
 • Volym

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • hur väl du kan planera och genomföra olika undersökningar
 • jämföra egna och andras resultat och ge förslag på förbättringar
 • hur väl du kan dokumentera dina undersökningar i text, tabell och bild
 • hur väl du kan beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av ord och begrepp som är relevanta
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • hur du kan diskutera och ta ställning i frågor som rör hur människan på olika sätt konstruerat och utnyttjat båtar genom historien

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Flyta eller sjunka
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback