Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Decimaltal

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Under några veckor kommer vi arbeta med decimaltal. Slutet av perioden kommer det vara ett prov på kapitlet.

Du kommer utveckla kunskaper om

: positionssystemet

: att placera decimaltal på tallinjen

: att jämföra och storleksordna tal i decimalform


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback