Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Bli en kemihistorisk detektiv

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Här kommer du upptäcka hur kemin har påverkat människornas levnadsvillkor i historien, men också hur kemin påverkar oss idag och i framtiden. Du får läsa om hur vetenskapen kemi växte fram ur myten om de vises sten. Du får också kunskaper om hur mediciner samt fullerener påverkar oss. Samtidigt får du träna på faktagranskning och källkritik på internet.

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska upptäcka hur kemin har påverkat människornas levnadsvillkor i historien, men också hur kemin påverkar oss idag och i framtiden. Eleverna får läsa om hur vetenskapen kemi växte fram ur myten om de vises sten. De får också kunskaper om hur mediciner samt fullerener påverkar oss. Samtidigt får de träna på faktagranskning och källkritik på internet.

 

Mål:

Diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Söka naturvetenskaplig information och resonera om källorna.

Ha kunskaper om materia och andra kemiska sammanhang och visa det med användning av kemins begrepp.

- Berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.


För att utvecklas så långs som möjligt kommer vi att

-     Ha gemensamma genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.

-      Använda läromedlet genom att läsa, lyssna, jobba med frågor, begrepp.

-      Skriva texter, sammanfattningar

-         Titta på filmklipp, filmer 

 

 

Bedömning. Du visar dina förmågor genom att:

-     Resonera under lektionerna både muntligt och i skrift. Enskilt i par, grupper samt i helklass

-     Beskriva och förklara genom att använda aktuella begrepp och samband mellan begrepp.

-         I den text du skriver i slutet av området.

 

 Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter