Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi i hemmet

Slättängsskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga? Du ska få lära dig om farosymboler, risker och användbarhet av olika kemikalier och dessutom få tips på hur du kan göra mer miljövänliga val.

Målet med undervisningen

Du ska kunna redogöra för:

  • några kemikalier som finns hemma samt hur de är märkta, varningssymbolerna.
  • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen av dessa kemikalier samt hur man gör om olyckan är framme
  • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

Du ska kunna genomföra

  • enkla undersökningar med ämnen vi har i hemmet
  • tolkning och dokumentation av undersökningarna

 

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om detta genom att titta på film, läsa texter och ha genomgångar. Du kommer att få i läxa att leta efter kemikalier hemma som är märkta med olika farosymboler. 

Bedömning

Detta bedömer jag:

Dina kunskaper om...

  • olika kemikaliers egenskaper och deras eventuella farosymboler
  • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen och användning av dessa samt hur man gör om olyckan är framme
  • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet. (brandfarlig, explosiv, oxiderande, hälsofarlig, frätande, miljöpåverkan, m.m.)

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Hemmets kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback