Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Terminsplanering ht-21

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Svenska 12 B

Ht-21

 

vecka

Arbetsområde

Bedömningsuppgifter/planering

   

mån 11.15-12.10

tors

13.25-14.10

 

fre

13.05-13.50

34

Läsa: 

När hundarna kommer

 

Uppstart - analys av inledning

Läsning s.13-48

läslogg 1

35

 

Diskutera läslogg 1

Läsning s. 51-66

läslogg 2

Läsning 

s. 69-92

Läsning 

s. 95-109


läslogg 3

36Läsning s.113-144

Läsning 

s. 145-193

Läsning 

s. 194-242

läslogg 4

37

 

Läsning 

s. 243-264

Läsning 

s. 267-299

läslogg 6

läslogg 5

läslogg 7


Presentera bakgrunden38

 

Planera recension av boken

Mall för bokrecension

fortsätta planera

Skriva recension i Inspera39

Film:

Vinterviken

Börja se film

fortsätta titta.

studiedag

40

Skolbio

   

filmdiskussioner

41

Yrkesboken

Söka fakta om ditt yrkefilm reportage


Läsa reportage

Börja planera reportage 

Att skriva reportage

 Intervju

intervjufrågor

42

PRAO 

   

 

43

 

Skriva reportage i inspera

skriva reportage i Inspera

Ge respons


Bearbeta

44

Höstlov

     

45

Muntligt - övningar och NP

Genomgång av NP

Förbereda  övningssamtal

Genomföra övningssamtal

46

 

Diskussioner om övnings-

samtalen

PP-karaoke

göra presentationer

presentera i helklass

47

 

Knapparna

   

48

Textgenrer och läsförståelse

Läsförståelse-

test

Instruktioner

Nyhetsartiklar och notiser

49

 

Recensioner

Formella brev

Debattartiklar

50

       

51

   

Jullov

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback