Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Tal i bråkform

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Under detta avsnitt i matten ska vi jobba med tal i bråkform.

 MÅL

Du ska kunna: 

- omvandla från bråk till blandad form och tvärt om.

- förkorta bråk

- multiplicera bråk med heltal. 

- dividera bråk med heltal. 

- ta ut delar av ett tal.

  

ARBETSFORMER

Du kommer att få 

- genomgångar i klassrummet.

- tid att öva på olika uppgifter både enskilt och i grupp.

- diskutera med klasskompisar om bästa lösning.

- uppgifter att göra för att befästa det vi arbetar med i klassrummet. 

 

 

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov som kommer pröva dina kunskaper.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback