Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO

Sandarne skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Det här ska vi jobba med i NO i 2an:

Innehåll och metod: 

Genom att läsa, titta på filmer och diskutera, göra studiebesök och observationer, ska vi arbeta med det som står i det centrala innehållet här nedanför:

Mål:

Att få ökad kunskap och förståelse om hur natur och människa behöver fungera i samklang med varandra.  

 

Se mer i  "Centralt innehållet" här nedanför. 


Läroplanskopplingar

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter