Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Klara svenskan åk 4 - Återberättande text

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi kommer att börja arbeta med kapitlet Återberättande text i Klara svenskan. När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan, kallas det för återberättande. Du kan återberätta en bra film du sett, eller ett besök på en djurpark eller vad du gjort på rasten. Ofta återberättar vi händelser varje dag utan att vi tänker på det.

Tala

Jag kan:

 • återberätta i kronologisk ordning
 • hålla mig till ämnet,
 • använda varierande tidsord,
 • tala tydligt.

Skriva

Jag kan:

 • Skriva rubrik, inledning och avslutning
 • hålla mig till ämnet,
 • skriva i kronologisk ordning,
 • skriva med varierande tidsord
 • dela upp min text i stycken,
 • skriva med verben i preteritum.

 

Läsa

Jag kan:

 • urskilja den återberättande textens struktur,
 • förutspå textens handling,
 • reda ut oklarheter i texten,
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Klara svenskan år 4 Återberättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback