Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi repeterar de fyra räknesätten och de matte-ord som hör till dessa begrepp.

MÅL

Du ska kunna:

 • använda de fyra olika räkenesätten, addition, subtraktion, division och multiplikation. 
 • inom addition och subtraktion ska du kunna göra uppställningar för att lösa olika uttryck
 • de termer som hör till de olika räknesätten, t.ex. term, summa, differens, kvot och täljare, mfl.
 • använda prioriteringsregeln (PaMuDAS) för att lösa komplexa uttryck med flera räknesätt. 

 

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

 • Vi har gemensamma genomgångar.
 • Du deltar aktivt i undervisningen och delar med dig av dina tankar och sätt att lösa uppgifter. 
 • Löser exempeluppgifter på tavlan.
 • Du övar på uppgifter individuellt, i par eller i grupp.
 • Du följer kontinuerligt upp ditt arbete genom att rätta dina uppgifter.
 • Du gör en diagnos där du skattar din egen förmåga

 

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

 • Vid avslut av kapitlet gör du ett mattetest, där du visar dina kunskaper på innehållet.
 • Jag samlar dessutom hela tiden in de kunskaper som du visar på i undervisningen som t. ex. vid samtal i helklass. 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Rationella tal och deras egenskaper.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback