Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Mattekojan 1a

Normlösa skola, Mjölby · Senast uppdaterad: 17 november 2023

Du kommer att arbeta med matematikens många olika delar. Fokus ligger på att skapa en djup förståelse av tal, tals användning och att kunna dela upp tal. Vi kommer att arbeta på många olika sätt som laborativt, enskilt och par.

Mål

Du ska kunna:

Taluppfattning och tals användning

 • de naturliga talen 0-10
 • beskriva och förstå antalen 0-10 och koppla talen till en konkret mängd, räkneord, siffra
 • skriva siffrorna 0-10 och dela upp talen på olika sätt
 • förstå, förklara och använda begrepp som jämför olika antal (flest, färst, fler än, färre än, dubbelt, hälften, jämna, udda mm)
 • arbeta med tallinjen (avläsa, placera in tal, ange vilket tal som kommer före och efter ett givet tal)
 • förstå vad addera och subtrahera innebär samt kunna göra enkla additioner och subtraktioner i talområdet 0-10
 • känna till och använda olika matematiska strategier vid uträknandet av additioner och subtraktioner
 • se sambandet mellan addition och subtraktion inom en talfamilj
 • räkna ut skillnaden i antal samt teckna skillnaden som ett subtraktionsuttryck

Geometri

 • namnge och känna till geometriska egenskaper hos kvadrat, rektangel, triangel och cirkel
 • jämföra och ordna föremål utifrån storlek och längd
 • förstå och använda vanliga lägesord

Sannolikhet, statistik/samband och förändning

 • avläsa en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram
 • fylla i en enkel tabell och ett diagram utifrån given fakta
 • förstå när det är störst, minst eller lika stor sannolikhet i olika händelser

Algebra och programmering

 • avläsa och konstruera mönster, fortsätta ett mönster samt markera mönsterdelen i ett mönster
 • följa instruktioner och skriva antalet loopar
 • förstå likhetstecknets betydelse och kunna göra uträkningar i addition och subtraktion när en term saknas

Problemlösning

 • Förstå och lösa enkla problemlösningsuppgifter i grupp, i par och enskilt

Du kommer att utveckla din:

 • förmåga att subitisera tärningsmönster: snabbt se hur många prickar det är en på en tärning
 • analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader
 • begreppsförståelse: att förstå och befästa olika matematiska begrepp
 • metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva
 • kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera, redogöra och formulera
 • förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information, tex i problemlösning

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • arbeta laborativt
 • arbeta med många olika aktiviteter och spel
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken och digitalt
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp
 • arbeta med räknehändelser
 • utmana alla elever på sin nivå inom det område vi arbetar med

Bedömning

Du visar vad du kan:

 • genom att delta aktivt under lektionerna samt arbeta med de föreliggande uppgifterna
 • i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • i enskilt-, par- och grupparbete
 • i matteboken och digitalt arbete

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback