Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

ENGELSKA åk8 HT-21 8AC period 1- Reaching your Goals

Ekholmsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

REACHING YOUR GOAL- BUT HOW? "You always pass failure on the way to success" said Mickey Rooney, famous American actor. In this section we will find out more about people who leave their comfort zone and become successful, after trying hard. Arbetsområde "Pushing the limits" från Focus 8.

Syfte:

Under arbetsområdet ska du få träna på att:

* samtala i smågrupper

* Lyssna och jämföra hur talad engelska låter i olika engelsktalande länder världen runt.

* läsa och förstå olika typer av texter i temat

* behärska grundläggande grammatik

*  uttrycka dig i vardagliga situationer

* använda ordförrådet som är centralt i kapitlet

* skriva en beskrivande text

 

Arbetssätt och undervisning:

Vi arbetar utifrån boken Focus on English 8 och annan media. 

Följande texter ur boken tas upp:

Focus on English, hörövning textbook s.8-9

In the Chat Room s.10-11 + worbook p.4-6

Talking and Listening s.12

Reaching your Goals s.14-15 + workbook s.7-10 med hörövningar

How is it possible? s.16-17 + workbook s.11-13

Humans versus Animals textbooks.19-21

The Human Body textbook s.22-25

 

Vi tittar på kortfilmer till temat.

Vi gör en kortare skrivuppgift med anknytning till temat.

Vi övar grammatik: substantiv, genitiv, pronomen, verb

För veckoplanering se Classroom.

Bedömning

För att visa vad du kan ska du vara aktiv i muntliga övningar och diskussioner på lektionerna och göra skriftliga uppgifter. Vi kommer att ha ett skriftligt test där du visar att du behärskar temats vokabulär samt en diagnos i läs- och hörförståelse i slutet av perioden.Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Engelska åk 7-9 progression
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback