Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Café Beethoven - olika texttyper (åk 6)

Skederids skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Om du ska öppna ett café måste du kunna presentera verksamheten, marknadsföra dig, hitta personal, skriva instruktioner och mycket annat. Det innebär att du måste kunna läsa och skriva många olika typer av texter. I avsnittet Café Beethoven kommer vi att repetera och utveckla denna förmåga.

Tidsperiod

Ca: 7 veckor

 

Vad ska du lära dig? (lärandemål)

Du ska lära dig att anpassa olika texter efter situation och mottagare. Detta innebär att...

  • kunna känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem
  • förstå syftet med olika texttyper
  • känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna


Hur kan vi arbeta för att komma dit? (planering)

Vi repeterar olika texttyper som vi har lärt oss i åk 4 och 5 (återberättande, instruerande, argumenterande, förklarande, beskrivande och berättande texter). Vi lär oss hur vi kan utveckla och variera vårt språk med hjälp av olika grammatiska strukturer. Vi läser och diskuterar, lär oss nya ord och begrepp. Vi kommer att arbeta tillsammans i helklass, i mindre grupper/par och enskilt. Vi övar och repeterar även digitalt i Bingel. I slutet av kapitlet får du visa dina förmågor i ett individuellt test, Visa att du kan.

 

Hur kommer du bedömas? (bedömning)

  • Genom ditt arbete under lektionerna, enskilt och i grupp
  • Genom ditt engagemang under diskussioner i helklass eller grupp
  • Genom text du skriver
  • Genom ett individuellt test

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Texttyper
Uppgifter
Berättande text
Instruerande text
Beskrivande text om ett påhittat djur
Argumenterande text
Instruerande text
Återberättande text
Miljöbeskrivning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback