Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Kroppen, känslor & sex

Skärgårdsstadsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Våra kroppar ser olika ut och fungerar på olika sätt. Ingen är precis lik någon annan och det är just det som gör varje kropp unik och så speciell. Ibland känner vi oss vilsna i våra känslor och vet inte riktigt vilka vi är. Särskilt när vi närmar oss och går in i puberteten är det svårt att få ordning på tankar och känslor. Du känner kanske inte igen dig själv och din kropp börjar ändra utseende. Helt plötsligt börjar hår växa lite här och där, du ändrar smak och din kroppsdoft blir mer markant. Din kropp blir könsmogen och du kanske vaknar med mens eller morgonstånd. Allt detta och mer ska vi beröra under detta tema, där dina frågor och funderingar får utrymme i undervisningen.

Introduktion av temat:

I och med förändringar i läroplanen kommer ämnet 'Sex och samlevnad' inom kort att byta namn till 'Sexualitet, samtycke och relationer'. Temat berör olika områden som hör hemma i flera av skolans undervisningsämnen såsom religion, samhällskunskap, biologi etc. 

Undervisningen omfattar olika pusselbitar som tillsammans syftar att ge eleverna en åldersanpassad förståelse för det egna jaget där känslor, kropp och sexualitet ingår. Under veckorna 34 - 40 kommer vi att arbeta med tema om kroppen, känslor och sex. Parallellt med detta i SOn utforskar vi moraliska frågor som rör självkännedom, identitet, jämställdhet, gränssättning och allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, kärlek etc. 

Tidsram: vecka 34 - 40

Översikt:

I vårt arbete med temat kommer vi att beröra följande:

 • Vad som händer i kroppen under puberteten.
 • Hur könsorganen ser ut och hur de fungerar.
 • Om fortplantning, sex och om hur ett barn blir till.
 • Om lagar, regler och normer kring sex, sexualitet, samtycke, jämställdhet, känslor etc.
 • Demokrati och människans rättighet att inte bli kränkt på grund av sexualitet, läggning, kön etc..
 • Graviditet och preventivmedel.
 • Era frågor om identitet, sex, samlevnad och känslor.

Vi kommer arbeta med följande arbetsformer:

 • Faktatexter och filmer via hemsidor och böcker. 
 • Arbetsblad och uppgifter som är kopplade till innehållet. 
 • Värderingsövningar, samtal och diskussioner kring viktiga frågor.
 • Frågelåda med era egna frågor och funderingar.

 

Bedömning:

Formativ bedömning: sker löpande genom elevernas aktivt deltagande på lektionerna. 

Summativ bedömning: läxor i form av lektionsuppgifter, diskussionsuppgifter och skriftlig produktion. 

 

Veckoplanering och lektionsuppdrag: 

Se Classroom och ämnesrummet för NO. Kurskod: qcpp5mp

 


Läroplanskopplingar

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Laborationsrapport om mensskydd (Fy/Bi)
Laborationsrapport om mensskydd (Fy/Bi)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback