Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

SVAB1

UPPLANDS-BROGYMNASIET, Upplands-Bro - slutgallrad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

SVAB1 - Vi ska utveckla er svenska detta året genom att läs, skriva och tala väldigt mycket: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Grovplanering SVA B1

 

Vecka

Tema

Övrigt

34

Kartläggning, studieteknik

 

35

Kartläggning, studieteknik

 

36

Läsförståelse – läsflyt

 

Olika övningar

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/40b29865-b312-4417-b6bd-3a6ee9ef7835

37

Lässtrategier

Berättande text :saga

 

Olika övningar

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/9db7a060-4cb2-456c-9e9e-7eb35158b540

38

Skriva egen saga + responsarbete

Skrivregler, styckesindelning genretypiska drag för saga, dramaturgiska kurvan samt gestaltningar

39

Skriva egen saga + responsarbete

Skrivregler, styckesindelning genretypiska drag för saga, dramaturgiska kurvan

40

Referat

Genretypiska drag, referatteknik lika övningar

41

Skriva eget referat

Respons och förbättringsarbete

42

Examination referat

 

43

Att leda ett samtal, samtal och lyssna

Inför NP del A

44 LOV

 

 

45

Att leda ett samtal, samtal och lyssna

Inför NP del A

46

Övningar inför NP

 

47

NP Tala

 

48

Muntlig framställa, faktainsamling

Tema Mänskliga rättigheter

49

Muntlig framställan, skriva tal och ppt samt öva

Tema Mänskliga rättigheter

50

Examination Muntlig framställan

Tema Mänskliga rättigheter

51

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback