Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik:Kapitel 1 och 2

Elmsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Matematikboken Alfa, beta, gamma - Kapitel 1 & 2

Vad och hur?

 Kapitel 1

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

  • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
  • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
  • kunna pricka in tal på en tallinje
  • kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med huvudräkningsmetod

Kapitel 2

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

  • kunna räkna addition, subtraktion och multiplikation med uppställning
  • kunna räkna division med rest
  • kunna räkna kort division utan och med minnessiffra
  • förstå hur multiplikation och division hör ihop

 

Bedömningstillfällen:

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom enkla resonemang, diskussioner, diagnoser och avslutande prov på området.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matris Alfa kap 1-2 Addition och subtraktion - Multiplikation och division
Uppgifter
Matteläxa 28/9-1/10
Matteläxa till fredag 8/10
Matteläxa till fredag 15/10

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback