Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO åk 1

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Under läsåret kommer vi att arbeta med flera olika arbetsområden inom SO.

Årskurs 1

Arbetsområden

 • Trafiken - säkerhet och trafikregler
 • Barn i världen - FN och barnkonventionen
 • Möten - att organisera och genomföra - klassråd - elevråd
 • Livsfrågor - kamratskap - värdegrund - rätt och orätt - normer och regler - mänskliga rättigheter

 

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta med ämnet:

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att lyssna till berättelser och se filmer.
 • Vi kommer att läsa och skriva enkla faktatexter.
 • Vi kommer att föra samtal om olika frågor.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att...

 • Samtala och lyssna.
 • Vara aktiv vid genomgångar och försöka delge dina tankar.
 • Ta in nya begrepp och försöka använda dessa.
 • Ta del av och reflektera över värdegrundsfrågor.
 • Visa dina kunskaper både muntligt, i enkel skrift och genom bilder.

Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback