Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

No åk 1

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi kommer att arbeta med ämnet NO och genom detta får eleverna en fördjupad kunskap om djur och natur.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter i närmiljön. Fokus kommer framförallt att vara att du förstår olika samband i naturen i form av livscykler, näringskedjor, kretslopp och fotosyntes.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • känna till Kocken Klorofyll
 • några växter och djurs livscykler och anpassning till olika årstider.
 • förklara någon enklare näringskedja.
 • genomföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Detta bedömer jag genom att...

 • följa ditt arbete i helklass, grupp och individuellt.
 • lyssna till sina förklaringar och resonemang.
 • läsa och studera dina dokumentationer.

Undervisning och arbetsformer

För att utveckla dina förmågor kommer vi bland annat att...

 • utforska vår närmiljö tillsammans.
 • läsa och skriva gemensamma texter.
 • se naturvetenskapliga filmer.
 • arbeta såväl individuellt, grupp och helklass.
 • sjunga sånger.
 • bilduppgifter.

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter