Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Läsresan åk 2

Anneroskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

Välkommen till Läsresan! Det finns många sätt att resa på - att läsa är ett! I den här boken reser du ut i rymden, ända till månen. Du åker till en het öken i Mexico och du besöker den danska sagoförfattaren H.C Andersen. Du får också resa i tiden, möta smarta uppfinnare, en superhjälte, spöken och monster. Dessutom får du läsa tecknade serier och lära dig massor om små kryp som gör stor nytta. På Läsresan webb kan du läsa och lyssna på alla texter. Är du redo att börja din läsresa? Då åker vi!

Läsresan är ett läromedel vi arbetar med i ämnet svenska. Läsresan består av en läsebok och en arbetsbok.

Vi kommer att arbeta med varje kapitel under två veckor och träna:

 

  • Gemensam läsning
  • Enskild läsning
  • Ord att förstå
  • Läsförståelse
  • Ord att stava 
  • Grammatik
  • Att skriva olika typer av texter
  • Diktamen utifrån aktuella ord

Bedömning: 

  • Du kommer att bedömas utifrån skolverkets bedömningsmatris

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback