Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Leva tillsammans

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

I det här arbetsområdet kommer du få arbeta med det värdegrundsarbete som kommer att pågå under hela mellanstadiet. Hur kan vi fungera tillsammans i grupp? Hur kan bråk och konflikter lösas? På vilka sätt kan vi få ett bra klassrumsklimat? Dessa och många andra värdegrundsfrågor kommer vi att arbeta med tillsammans.

Period

v 34-36

Lektionerna fokuserar på att:

  • du tillsammans med klasskamraterna fortsätter att utveckla en gemensam bas för skolans värdegrund
  • skapa förståelse för alla människors lika värde och rätten att få vara sig själv
  • ta avstånd från att människor utsätts för krän­kande behandling

 

Arbetssätt - Inom det här arbetsområdet kommer du att få:

  • läsa och arbeta med texten ur PULS SO 4, plocka ut och träna på viktiga ord och begrepp
  • arbeta med uppgifter i arbetsboken
  • diskutera och fundera över etiska dilemman
  • se och samtala om filmer om kamratskap

 

Arbetsgång 

v. 34

Uppstart av området, genomgång av mål

PULS SO s. 6-9

Arbeta med uppgifter i arbetsboken, s 3 

Gemensamma diskussioner, reflektionsfrågor och övningar  

v. 35

PULS SO s. 10-15

Arbetsblad och ibland reflektionsfrågor.  

Arbeta med uppgifter i arbetsboken, s 4 

Gemensamma diskussioner, reflektionsfrågor och övningar  

v 36

Sammanfatta och avsluta arbetsområdet.

 

Utvärderingsformer

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, reflektera, berätta, jämföra, diskutera och sammanfatta. 

Du visar dina kunskaper genom att reflektera både muntligt och skriftligt, både enskilt, i mindre grupper och i helklass.

Du visar också att du kan använda relevanta (för ämnet viktiga) begrepp.

 

Begrepp som hör till arbetsområdet: 

umgås, visa hänsyn, respektera, ställa upp för någon, lita på, konflikt, säga ifrån, bli osams, såra, orättvis, anklagad, ursäkt, kroppsspråk, tolka, skvaller, förtal, ärlig, chatt

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

En fördjupad förståelse för mänskliga rättigheter, barns rättigheter. Rätten till en egen identitet.

Förmåga att själv ta plats och delge sina reflektioner, lyssna på andra och argumentera i olika situationer. 


Läroplanskopplingar

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback