Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

LJUS HT21

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

LJUS

 

Här får du lära dig:

 • hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse
 • hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten
 • hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor
 • att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger
 • att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt
 • varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig
 • resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden
 • beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt
 • att strålningsenergi är en av flera energiformer

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • EPA - enskilt , par eller grupp, alla.
 • Diskussioner i mindre och större grupper.
 • Filmer
 • Övningsuppgifter -TDS och begrepp kap 5
 • Texter
 • Demo lab
 • Laborationer -  fokus på genomföra och planera
 •  

Bedömning

 • Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid och ett mer summativt  slutprovprov (se kunskapskraven nedan för vad som bedöms).

 

 

Övningar och innehåll:

 • Kap 5 i fysikboken
 • Arbetshäfte
 • Facithäfte 
 • pptx (inkl. genomgångar, filmer och begrepp) på klassens lärlogg

 

 

Begrepp:

Se pptx på klassens lärlogg samt facithäfte.

 

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Matriser i planeringen
Fysik år 8 Ljus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback