Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Jorden formar och formas

Storkskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Hur formas jordytan? Varför händer det som händer på en plats just där? Hur påverkas vi av olika händelser? Hur påverkar vi jorden?

När vi läst klart ska du kunna:

  • redogöra för jordklotets uppbyggnad och jordytans struktur med fokus på kontinentaldriften och gränser mellan plattor.
  • ge exempel på yttre och inre krafter och förklara hur de samverkar i bergarternas kretslopp.
  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Detta kan du lära dig genom att:

  • Vara aktiv under lektionerna.
  • Delta muntligt i diskussioner.
  • Läsa texter och svara på frågor
  • Svara på repetitionsfrågor i Classroom

Vi kommer använda oss av följande material:

 

        Gleerups

        Egna erfarenheter

        Händelser i världen

        Filmer

     

 

Centralt innehåll

  • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion.
  • Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Matriser i planeringen
Jorden formar och formas
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback