Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Tid och tidmätning

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur. I skolan och på många andra platser och sammanhang är det viktigt att alla håller tiden. Inom idrotten är det ofta viktigt att vara snabbast. När nya produkter ska ut på marknaden är det viktigt att vara först med produkten. Man kan tycka att vi är tidsfixerade. Till och med några sekunders väntan vid dator kan göra oss irriterade. För att kunna mäta tiden så noga som samhället, naturvetenskapen och tekniken önskar har vi blivit tvungna att hela tiden utveckla metoderna för tidmätning.

Innehåll 

 • Vi kommer att lära oss om några olika sätt att mäta tid genom tiderna
 • Använda solen som klocka
 • Läsa om historiska uppfinningar
 • Träna på att följa instruktioner
 • Dokumentera dina undersökningar och resultat

 

Syfte - Vad ska du lära dig och VARFÖR?

Du kommer i undervisningen få träna dig att:

 •  genomföra undersökningar.
 •  prova på olika sorters teorier.
 •  utarbeta förslag på lösningar.
 •  använda fysikaliska begrepp för att kunna beskriva och förklara.
 •  
 •  
 •  
 • Fy

 

BEGREPP: 

 Solur, atomur, Jordens lutning i grader, fröken Ur, ekvator, median, longitud, tidszon och observatorium.

 

Arbetssätt 

 


Det gör vi genom att:


 • läsa faktatexter och svara på tillhörande frågor.
 • samtala och diskutera
 • anteckna
 • forska
 • arbeta i studi.se
 • arbeta i inläsningstjänst.se
 • samtala och diskutera
 • tillverka några olika tidsmätare
 • se olika filmer
 • tankekartor
 • diskussioner och genomgångar

Bedömning

Följande kommer att bedömas: 

 • Hur du kan beskriva och redogöra för de olika begrepp som är kopplade till tidmätning.

 • Förklara olika föremål och hur de fungerar som man använder för att mäta tid.

 • Kunna förklara och förstå samt göra jämförelser mellan hur man mäter med solur och digitala klockor.

 • Delta i diskussioner och delge andra dina åsikter.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Tidmätning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback