Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Zick Zack Läsrummet åk 5

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Zick Zack Läsrummet åk 5

Att läsa är en av de allra viktigaste förutsättningar för att leva i dagens samhälle. Det behöver du kunna för din utbildning, ditt arbete och för ditt privata liv. Vi kommer att arbeta med läsning på många olika sätt och ett av sätten är via boken Zick Zack läsrummet där du kommer att träffa på både skönlitteratur och faktalitteratur. Vi kommer att förbereda oss för läsning, läsa och arbeta med texten efter att vi har läst den. 

Läsningen kommer ibland ske genom högläsning i klassen, ibland genom att lyssna på lärarens högläsning, ibland genom parläsning och ibland genom enskild tyst läsning. Detta är för att du ska lära dig hantera alla olika delar av läsning och att lyssna till läsning. 

Jag kommer att bedöma din utveckling löpande under arbetets gång. Dels en formativ bedömning där jag på lektionen berättar för dig hur det går och vad du ska tänka på framöver - dels en skriftlig bedömning på unikum ett par gånger per läsår. Jag kommer att titta på hur du läser och hur du resonerar och utvecklas kring text, språk och innehållet i texterna. 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

välja och använda språkliga strategier,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter