Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

F

Delmål IMA1 religion, etik och moral, abrahamitiska religionerna

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Delmål 1 religion, etik och moral

v.37

 

Prov torsdag den 16/9 Judendom, kristendom och islam

 

Repetition och examination, abrahamitiska religionerna

 

Veckomål

 

 • Eleven förstår hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden.
 • Eleven kan skriftligt och/eller muntligt visa sina kunskaper om de abrahamitiska religionerna
 • Eleven kan med hjälp av modeller jämföra judendomen, kristendomen och islam

 

Måndag

 

Introduktion Islam och kristendomens inriktningar 

 

Film 

Kristendomens inriktningar 

https://www.youtube.com/watch?v=SVtFVOS5Y48

Islam

https://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs

 

Utdelning av häfte, islam med hjälpfrågor

Tisdag

Läs till test, torsdag 16/9

 

Onsdag

 

Kahoot

 

Frågor och funderingar kring de abrahamitiska religionerna

 

Torsdag

 

Prov, abrahamitiska religionerna 

 

v.36

 

Veckomål

 

 • Eleven kan redogöra för centrala tankegångar inom kristendomen
 • Eleven visar förståelse för att det finns olika tolkningar av
  en religion
 • Eleven visar förståelse för att det finns olika sätt att
  praktisera en religion
 • Eleven visar förståelse för hur religionen påverkas av
  förhållanden och skeenden
 • Eleven visar förståelse för hur en identitet kan formas av en
  religion i samhället.

 

 

Måndag: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BOXSjE1AqJo

 

Titta på filmen, kristendom

 

Sammanfattning på kristendomen finns med hjälpfrågor. Ni hittar kapitlet kristendom i boken på s. 133- 180

 

Tisdag

 

Jobba med kristendomen, läs i boken eller häftet med frågor

 

 

 

 

v.36

 

Torsdag

 

Jobba vidare med att läsa på om kristendom. 

 

Ni hittar även en film om islam nedan

 

Islam

https://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs 

 

v.35

 

Introduktion till de abrahamitiska religionerna + Judendomen

 

Veckomål

 • Eleven kan redogöra för skillnaden mellan österländska och västerländska religioner
 • Eleven förstår de abrahamitiska religionernas gemensamma grund
 • Eleven uppvisar kunskap om Abraham – stamfader till tre religioner
 • Eleven förstår centrala tankegångar inom judendomen
 • Eleven förstår att det finns olika tolkningar av en religion
 • Eleven förstår att det finns olika sätt att praktisera en religion 
 • Eleven förstår hur religionen påverkas av förhållanden och skeenden
 • Eleven förstår hur en identitet kan formas av en religion i samhället.

 

Resurser/

förslag på

aktiviteter

 

• Studi-film: Abraham: patriarken

• Studi-film: Moses

• Studi-film: Religion och identitet

 

Måndag

 

Vi avslutar uppgiften om etik och moral

Introduktion, judendom 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxPy5gRqHiE&t=5s

 

Film om judendom

 

Tisdag

 

Film om Himmel och jord

 

https://urplay.se/serie/173979-himmel-och-jord

 

Diskussion efter filmen 

 

Till i morgon onsdag läs sidorna 102-105 i boken, Tre religioner, gemensamma drag

 

Onsdag

 

Gå igenom sidorna 105-105 , Tre religioner

 

Gå igenom judendomens tre inriktningar

 

https://www.youtube.com/watch?v=Me_KRiKNpIw

 

Judendomens riktningar 

 

Torsdag

https://www.youtube.com/watch?v=0qNDYJlUDYw

Jämförelser mellan judendom, kristendom och islam 

 

V.34

 

Veckomål:

 • Eleven känner till skillnaden mellan etik och moral
 • Eleven har kännedom om att etik är en stor del av
  världsregionerna, och att samma etiska riktlinjer
  återkommer i de flesta regioner.
 • Eleven förstår att det finns flera möjliga lösningar på ett
  etiskt dilemma, och att som är rätt och fel beror på vilken
  etisk modell man följer.

 

Måndag:

Introduktion, etiska modeller, Vad är religion? 

Vad är etik och moral? Exempel på etiska modeller se boken, sid 29-32

Film, Vad är etik och moral

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vBFK3lFvA4

 

Tisdag:

 

Film, Om det var du, Tjalla

Diskussionsfrågor

 

Onsdag

 

Film, Om det var du, Tjalla. Diskussion 

 

Arbeta med olika etiska dilemman från häfte

 

Torsdag:

 

Torsdag:

 

Arbeta med etik och moral-häftet, ta ställning


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback