Skolbanken Logo
Skolbanken

Sommaruppgift - rörelse 2021

223931 Förskolan Torget, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 1 september 2021

Årets sommaruppgift har fokus på RÖRELSE. Barn och vårdnadshavare har tillsammans valt ett ORD och/eller bild som betyder mycket för barnet. På förskolan arbetar vi sedan med ordet/bilden och den valda rörelsen under inledningen av höstterminen.

Syftet med sommaruppgiften = Varför

Vi tänker att det blir en bra uppstart av höstterminen och att det synliggör alla barn i gruppen på ett positivt sätt. Sommaruppgiften ska vara en bro mellan hemmet och förskolan. Arbetet med uppgiften kan bidra till att skapa trygghet och delaktighet på förskolan.

Genomförande = Hur

Barnen får börja med att i en mindre grupp berätta för kompisarna om sin rörelse med hjälp av bilden och med stöd av en pedagog. Barnen kommer tillsammans att prova på alla rörelser som presenteras i gruppen. Barnets intressen synliggörs i mötet med andra genom att få ta del av olika uttryckssätt, tekniker och material i den lilla och stora gruppen. Vi kommer att rikta mycket fokus på själva rörelserna och det fysiska utövandet av dem. Men vi kommer även att erbjuda olika uttryckssätt i utforskandet av rörelserna.

Gemenskap och delaktighet = Vem/Vilka

Vi arbetar främst i mindre grupper under våra undervisningsstunder, hur många barn beror lite på aktiviteten. För att synliggöra alla barn för alla barn på Frukten kommer arbetet i de mindre grupperna att dokumenteras och sättas upp på vägg så att barnen kan ta del av varandras rörelser och utforskande av dem. De barn som vill kommer även i storgrupp få möjlighet att berätta om/visa sin rörelse. 

Hur går vi vidare...

Sommaruppgiften är starten på det projektinriktade arbetssätt som följer den planerade undervisningen under hela läsåret och avslutas med vernissage. Utifrån arbetet med Sommarminnet kommer vi fortsätta arbeta med rörelse som grundtema även för det fortsatta projektarbetet under läsåret. Men vad inom rörelse det projektet kommer att handla om vet vi inte än. Det kommer barnens intressen och frågor under de närmsta veckornas arbete få guida oss till...


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback