Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Terminsplanering Tyska åk 8 HT2021

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Vi bygger vidare på våra kunskaper sedan årskurs 6 och 7

Syfte: 

I kursplanen för moderna språk står att eleven ska kunna:

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda 
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

 

Innehåll: 

För att lägga grunden till att kunna förstå och göra sig förstådd på tyska, vilket kortfattat är syftet med undervisningen av moderna språk, kommer vi under höstterminen att arbeta med olika teman för att bygga vidare på vårt basordförråd och vår kunskap om tysk kultur. De teman som vi kommer att arbeta med är: 

1. Sommar och lov

2. Resa, beställa hotellrum

3. Boende, hus och möbler

4. Vänskap 

Till varje arbetsområde eller tema finns även ny grammatik som tas upp. 

 

Bedömning:

Då vi arbetar med olika teman kommer ni mestadels att bedömas inom det tema vi arbetat med. tex. fritid, yrken m.m. Bedömning kommer att ske på olika sätt då det är olika förmågor vi tränar. Ni kommer att bedömas:

  • Skriftligt
  • Muntligt
  • Genom hörförståelser
  • Genom läsförståelser

 

Dokumentation:

Efter varje bedömningstillfälle förs resultatet in i en mall. De enskilda resultaten för varje förmåga, till exempel läsförståelse, förs sedan in i matrisen som finns här på Unikum. Matrisen fylls i innan höstlov och påsklov samt inför betygssättning. 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att utgå ifrån vår lärobok, som i åk 8 är "Alles Deutsch 8". Vi kommer att läsa texter, lyssna på texter, skriva och prata. I undervisningen kommer vi även av och till att titta på videos, lyssna på musik eller leka lekar som på något sätt behandlar det tema vi för tillfället arbetar med. 

Inför varje nytt tema läggs en ny, lite mer detaljerad planering ut här på Unikum. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter