Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HANBRS0

Branschkunskap inom Handel och Administration

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och möta kunder på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhetsfrågor, lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om handelns roll för hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
  • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
  • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
  • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
  • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
  • Konsumentkunskap och etikfrågor.
  • Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering.
  • Säkerhet för kunder, personal och företag.
  • Miljöfrågor och miljömärkning.

Läroplanskopplingar

Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.

Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.

Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.

Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.

Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.

Konsumentkunskap och etikfrågor.

Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering.

Säkerhet för kunder, personal och företag.

Miljöfrågor och miljömärkning.

Matriser i planeringen
Branschkunskap inom Handel och Administration
Uppgifter
Kap 2 - Inlämningsuppgifter
Uppgifter till Kap 3
Gruppuppgift Affärsidé
Personlig reflektion till Grupparbete
Uppgifter Kap 4
Uppstartsuppgift
Uppgifter kap.6
Uppgift - Branschporträtt
Uppgifter kap 7
Kap 8
Uppgifter kap.9
Kap 5
Skriftlig inlämning, penna + papper

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback