Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favoritmatematik 2A

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Tiotalsövergångar, uppställning, addition, subtraktion, multiplikation, division, bråk och problemlösning. Allt detta lär vi oss i Favoritmatematik 2A!

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Matematiska begrepp;  algebra, addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
 • Lösa problemlösningsuppgifter 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska ha gemensamma genomgångar, arbeta laborativt, se instruerande filmer, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, ipad, och på arbetsblad.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid och med hjälp av de prov som avslutar varje kapitel.


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Favoritmatematik 2A hösten 2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback