Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Ht 21 Sh - Lag och rätt

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Ett arbetsområde som handlar om lag och rätt.

Ämnesövergripande mål i Lgr 11 för samhällskunskap, rättigheter och rättsskipning

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur det centrala innehållet i Lgr 11, samhällskunskap för åk 7-9

  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

 

Förmågor kopplade till kunskapskrav för åk 7-9 och hur dessa konkretiseras i arbetsområdet.

 

Att träna, visa och bedömas i

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Begreppsförståelse

Aspekt 1

Att kunna förstå och använda centrala ord och begrepp inom ämnesområdet, när du talar, läser, skriver och lyssnar.

Se lista i Class room över centrala ord och begrepp.

Faktakunskaper

Aspekt 2

Att visa kunskaper om hur vårt samhälles rättsliga struktur är uppbyggt och fungerar

Att beskriva samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Vad är lagar, regler och normer?

Vilka är våra grundlagar?

Vad är en rättsstat?

Vad är rättssäkerhet?

Hur ser kopplingen ut mellan en rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter?

Vilka myndigheter ingår i vårt rättsväsende?

Hur är gången från gripande till åtal?

Hur genomförs en rättegång?

Vilka olika typer av påföljder finns det?

Vilka är våra olika domstolar?

Vilka sociala, politiska och ekonomiska faktorer har samband med ungdomsbrottslighet?

 

 

Resonemangsförmåga

Aspekt 3

Att uttrycka egna ståndpunkter och med hjälp av argument kunna resonera kring dessa.

Att kunna föra resonemang där du växlar mellan olika perspektiv.

Ex på resonemangsfråga kan vara: ”Kommer strängare straff att minska brottsligheten i vårt samhälle?”

Ex. ” Hur påverkar ett beslut om strängare straff olika grupper i samhället?”

Tänk både på individnivå och samhällsnivå. Tänk också utifrån olika typer av konsekvenser ex ekonomiska, sociala och politiska.

Arbetssätt och arbetsmaterial:

Genomgångar, diskussioner, texter och filmer.

Classroom kod: sl2ckpj

Läroboken vi utgår ifrån är SOS Liber Samhälle 7. Om du vill lyssna på texterna, finns dessa i Skolportalen –inläsningstjänst – SOS Samhälle 7. Lägg i din bokhylla.

Lista över centrala ord och begrepp samt lärobokstext läggs i classroom samt kan erhållas i pappersform.

Arbetstid v 33-37

 

Onsdag 55 min

Torsdag 90 min

Fredag 50 min

33

 

 

SO-årsklocka

PP-Lag och rätt

Classrooms kod:text och centrala ord och begrepp.

Lag- och rättshändelser under sommaren.

Lagar, regler och normer

 

 

 

Vad är en rättsstat?

Hur ser kopplingen ut mellan demokrati och rättsstat?

Läroboken s 82-85

Begrepp 1-11

 

 

 

34

Onsdag 55 min

Demokrati och graden av rättssäkerhet runt om världen.

 

 

Torsdag 90 min

Resonemangsövning om demokrati och rättsstat.

 

Vad är ett brott?

Synen på vad som är ett brott, sett genom historien.

Vem begår brott?

Läroboken s 66-70

Begrepp: 12-17

Fredag 50min

Från gripande till åtal

 

 

 

 

 

Läroboken s 56-60

Begrepp: 18-23

35

Från gripande till åtal

 

 

I rättssalen

 

Läroboken s 61-65

Begrepp: 24-37

 

Olika sorters domstolar

 

Läroboken s 80-81

Begrepp s 38-44

36

Påföljder

Läroboken s 72-74

Begrepp 45-50

Påföljder och brottsförebyggande åtgärder

Förbereda debatt

Debatt om påföljder

37

Läsa på och fråga

 

 

Resonemangsuppgift aspekt 3

Test Aspekt 1-2

 

 

 

Bedömning

Bedömningstillfällen ligger på torsdag och fredag v 37. Bedömning sker utifrån visade kunskaper och förmågor, aspekt 1-3, som beskrivs ovan i denna PP samt i matrisform i Unikum.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ht 20 Bedömningsmatris Samhällskunskap Lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback