Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Stavby: argumenterande text åk 8

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2021

Vi går igenom de vanligaste texttyperna och fokuserar på argumenterande text. Slutresultatet blir en egen producerad argumenterande text: debattartikel eller en krönika.

Innehåll

- texttypiska drag för argumenterande text

- källhänvisning

- bearbetning och respons av text

 

Arbetssätt

- genomgång

- paruppgift/grupparbete

- eget arbete

 

Mål

- Skriva en text och anpassa texten utifrån de typiska dragen för en argumenterande text. 

- Bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback