Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Rymden

Normlösa skola, Mjölby · Senast uppdaterad: 17 november 2023

Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Vi kommer arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om vår galax, solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Syfte

Att utveckla en nyfikenhet, ett intresse och kunskap om universum. Vi kommer lära oss om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Du ska få skriva en egen faktatext som du redovisar för klassen. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Kunskaper och förmågor

Detta ska du känna till efter arbetsområdet:

 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet
 • Månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne
 • Känna till någon eller några planeter i vårt solsystem
 • Namnge någon stjärnbild
 • Hur det blir dag och natt
 • Skriva en enkel faktatext
 • Använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i arbetet om rymden

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • läsa och skriva enkla faktatexter med viss struktur
 • titta på faktafilmer
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp
 • redovisa våra kunskaper på olika sätt i slutet av temat

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
 • medverka till att identifiera månens olika faser 
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet
 • Kunna läsa enkla faktatexter  
 • kunna skriva en enkel beskrivande text med läslig handstil, använda stor bokstav och punkt

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.

Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen
Rymden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback