Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Rymden

Normlösa skola, Mjölby · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Vi kommer arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om vår galax, solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Syfte

Att utveckla en nyfikenhet, ett intresse och kunskap om universum. Vi kommer lära oss om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Du ska få skriva en egen faktatext som du redovisar för klassen. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Kunskaper och förmågor

Detta ska du känna till efter arbetsområdet:

 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet
 • Månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne
 • Känna till någon eller några planeter i vårt solsystem
 • Namnge någon stjärnbild
 • Hur det blir dag och natt
 • Skriva en enkel faktatext
 • Använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i arbetet om rymden

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • läsa och skriva enkla faktatexter med viss struktur
 • titta på faktafilmer
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp
 • redovisa våra kunskaper på olika sätt i slutet av temat

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
 • medverka till att identifiera månens olika faser 
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet
 • Kunna läsa enkla faktatexter  
 • kunna skriva en enkel beskrivande text med läslig handstil, använda stor bokstav och punkt

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Rymden
Uppgifter
Månens faser
Månens faser