Skolbanken Logo
Skolbanken

Återvinning

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Vi vill göra barnen medvetna om vår miljö och återvinningens syfte.

Nuläge

Vi använder oss av sopsamlarmonstren här på avdelningen och barnen är duktiga och sorterar. Papper i Prassel, plast i Plastis, pappersförpackningar i Pappis och matavfall i Kompostina. Övriga förpackningar lämnar vi på förskolans gemensamma plats. 

När påsarna är fulla går vi till återvinningsstationen och där hjälps vi åt att lägga allt materiel i rätt container.

 

Mål

Vi vill att alla barn blir medvetna om vikten av att vi värnar om vår miljö.

 

Genomförande

Vi fortsätter arbetet med återvinning med sopsamlarmonstren

Vi tittar på filmklipp om vad som händer med det återvunna materialet.

Vi använder oss av litteratur, samtalsbilder och spel från Håll Sverige rent.

Dokumentation

Vi dokumenterar i barnens lärloggar på unikum

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback