Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Musik Åk 3

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Musik i åk 3

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

 • Att delta i sång och spel
 • Att imitera och improvisera (härma och hitta på) 
 • Att skapa musik 
 • Att höra och se skillnad på blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument

 • Att musik kan kopplas till olika känslor, bilder och tankar samt att det finns olika uttryckssätt 
 • Några kända sånger och visor som förknippas med vardag och högtid
 • Rytmik

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att spela, sjunga, lyssna och prata tillsammans i grupp.

Undervisningen bygger på att eleven deltar aktivt i de uppgifter den blir tilldelad.

 

 

Under höstterminen kommer vi att arbeta med:

 

 

 

 • Diskutera ämnet musik, vad är musik?
 • Att delta i sång
 • Lära oss om olika instrument och instrumentfamiljer
 • Rytmik, trummor
 • Dur och Moll, hörs skillnaden?
 • Prata om hörselvård, ljudvolym

 

 

Så här kommer läraren att bedöma dig:

Du bedöms utifrån din förmåga att utföra de uppgifter du blir tilldelad att utföra och delta i.

 


Läroplanskopplingar

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen
Musik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter