Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 2

"Idrott och hälsa åk 2 Ht-2021"

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Detta är en översiktlig planering för Ht-2021 som också kan komma att ändras vid behov.

Under början av höstterminen kommer vi att vara utomhus och ha olika samarbetsövningar och aktiviteter som berör friluftsliv och allemansrätten samt orientering.

Vi kommer efter det att fokusera på övningar för att öka kroppsuppfattningen,

redskapsgymnastik och boll-lekar.

För att alla ska känna sig trygga under lektionerna pratar vi mycket om hur man ska vara mot varandra, vikten att följa regler och

visa hänsyn. Vi kommer arbeta med Fair Play

 

Undervisning och arbetsmoment:

• Utomhusaktiviteter såsom lekar och samarbetsövningar

• Friluftsliv och utevistelse

• Orientering

• Redskapsbanor och förståelsen kring säkerheten.

• Träna kroppsuppfattning

 

Efter Höstterminens slut kommer jag bedöma din förmåga att:

• Anpassa dina rörelser efter aktivitet.

• Samtala om vad du har upplevt och hur det påverkar dig och din kropp.

• Ta hänsyn till andra i lek och spel samt följa regler.

• Delta aktivt på lektionerna.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback