Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska, Svenska som andraspråk, SO (år 1-3), Geografi

·

Årskurs:

3

PP Forntiden: en historisk resa bakåt i tiden!

Västertorpsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Du ska få lära dig om istider och om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig 

 • utveckla förståelse för vår historia som kallas för forntiden

 • hur jorden kom till

 • om den senaste istiden

 • om jägarstenåldern

 • om bondestenåldern

 • om bronsåldern

 • om järnålder

Du ska:

- genom att förstå hur man kommunicerade med bilder under forntiden själv skapa kommunicerande bilder på forntidens vis.

- ha kännedom om vilka material som människan hade tillgång till under forntiden och hur man använde dessa. 

- få förståelse för vad en tidslinje visar och kunna göra en egen samt förstå tidsbegreppen stenålder, bronsålder samt järnålder. 

-kunna göra enkla jämförelser mellan livet under forntiden och livet idag.

-kunna delta i samtal, återberätta och skriva egna enkla texter och faktatexter.

 

Så här ska vi arbeta

Du kommer att:

 1. på olika sätt få dokumentera det som du lär dig om forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner

 2. få läsa faktatexter

 3. få skriva egna berättelser och faktatexter inom ämnesområdet

 4. få illustrera dina texter 

 5. få se filmer


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback