Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Instruktioner- sv

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

En instruktion talar om för någon hur något bör göras med hjälp av ord och bild. Hur hade du gjort en instruktion om något du vill att någon ska lära sig eller göra?

Syfte och mål

- Att lära sig strategier för att skriva olika typer av texter och anpassa dessa till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

- Att skapa texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetsgång

  • Vi arbetar enligt cirkelmodellen. 
  • Vi bygger upp vår kunskap kring genren instruktion. 
  • Vi läser gemensamt några olika instruktioner.
  •  
  • Vi går igenom hur texttypen är uppbyggd och vad som är typiskt för språket i en instruktion.
  • Verb i imperativ
  • Ni arbetar sedan individuellt med en egen skriftlig instruktion, om ett ämne som ni själva väljer (jag kan komma med lite idéer ifall ni behöver). Annars finns Google :) 
  • Illustrera instruktionen med skisser, bilder eller foton.
  •  
  • Ni ger varandra respons på innehåll och uppbyggnad och bearbetar därefter er egen text utefter responsen.  

Bedömning

Skriftlig och muntlig redovisning. Se Classroom för deadline. Ni kommer bli bedömda enligt matrisen nedan. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Instruktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter