Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Svenska i förskoleklass

Gullhedskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi ger oss in i en spännande värld av bokstäver. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för att varje bokstav har ett ljud och lägger vi ihop ljuden bildas det ord. På detta vis vill vi väcka ett intresse för skriftspråk och läsning hos eleverna.

Genom att blanda teori och praktik tränar vi på såväl form, bokstavsljud(fonem), ordbilder och grammatiska färdigheter.

Vi arbetar med Bornholmsmodellen, Hitta språket och tittar på UR´s programserie "Livet i bokstavslandet". Arbetar med veckans bokstav, har konkreta och utmanande uppgifter i helklass och halvklass, högläsning, samtal, skapande,  rim & ramsor mm.

MÅL:

Eleven ska:

 • kunna känna igen bokstäver
 • kunna förstå att bokstäver innebär ljud.
 • kunna lyssna och återberätta en saga
 • kunna ta instruktioner enskilt och i grupp
 • kunna lyssna koncentrerat på kamrater
 • kunna läsa och skriva sitt namn

Konkretisering av målen:  

 • eleven kan uttrycka sig i hela meningar
 • eleven kan lyssna när någon annan talar
 • eleven vill och vågar berätta i grupp
 • eleven kan läsa och skriva sitt namn
 • eleven kan höra vilka ord som rimmar
 • eleven kan sätta ihop två ord till ett (sammansatta ord), t ex snö och boll blir snöboll
 • eleven kan höra och uppfatta vilket ljud ett ord börjar eller slutar med
 • eleven kan räkna antal ljud i ett kort ord

ARBETSSÄTT:

 • Eleven kommer att få upptäcka bokstävernas värld genom att titta på UR´s programserie "Livet i bokstavslandet"
 • Eleven kommer få möjlighet att skapa och måla i olika material
 • Eleven kommer att få arbeta med arbetsblad och skriva veckans bokstav
 • Eleven kommer att få möjlighet att i experiment, digitala verktyg, lek och spel befästa kunskaper om bokstäver och ord.

 

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Rim, ramsor och andra ordlekar

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter