Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Musik åk 4-6

Råbyskolan, Upplands-Bro - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Musik finns i alla kulturer och berör människor, kroppsligt som i tanke och känslomässigt men också fysiskt. Musik har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. I ämnet musik kommer du få möjlighet att spela, sjunga och lyssna på musik samt samtala om musikupplevelser. Du kommer också få prova på att göra egen musik, med digitala verktyg och genom improvisation på olika instrument. Vi sjunger tillsammans och lär oss om olika instrument och lyssnar på musik från olika tider.

I ämnet musik ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

Centralt innehåll åk 4-6:

Konkreta mål utifrån syfte & mål, centralt innehåll och kunskapskrav:

 • kunna spela/klappa helnot, halvnot, 4-delsnot, 8-delsnot & 4-delspaus i fyra 4-dels takt
 • känna till begreppen puls, takt & rytm, låg tonhöjd/hög tonhöjd och ackord
 • kunna delta i gemensam sång
 • kunna delta i gemensamt ensembelspel på rytminstrument & klanginstrument
 • kunna uttrycka egna tankar & känslor om egna musikupplevelser
 • kunna beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
 • kunna dela in olika instrument grupperna stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • kunna bidra till att skapa musik utifrån egna musikaliska idéer, med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • klappa/röra oss till musik för att känna puls & olika rytmer
 • lära oss notvärden & andra musikaliska tecken
 • spela/klappa/tala rytmer med hjälp av röst, rytminstrument & klanginstrument
 • improvisera med hjälp av röst, rytminstrument & klanginstrument
 • lyssna på och lära oss om tonhöjder genom att använda klaviatur
 • sjunga tillsammans
 • använda oss av uppvärmningsövningar och samtala om röstvård
 • lyssna på olika typer av musik och samtala om musikupplevelsen
 • samtala om hur musik används på olika sätt för att påverka människor (filmmusik, bakgrundsmusik i affärer, avslappningsmusik
 • lyssna och titta på stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Vi kommer lära oss hur de låter och ser ut samt öva på att dela in dem i sina instrumentgrupper
 • med musikframföranden
 • skapa egna låtar digitalt med hjälp av chromebooks

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång och följa rytm & tonhöjd
 • spela & sjunga med tajming
 • samtala om och beskriva egna musikupplevelser
 • samtala och resonera kring eget och andras musicerande
 • urskilja och beskriva musik från olika kulturer
 • beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
 • känna igen och dela in olika instrument i sina instrumentgrupper
 • samtala och beskriva dina val i musikskapande

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris musik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback