Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Music 7th grade

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Under höstterminens första del kommer 7:orna att arbeta med arbetsområdet Music *Läsa texter om olika artister, lyssna på, samtala om och skriva om musik. *Muntlig framställning av artist/grupp *Repetera grundläggande grammatik.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att;

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter. (läsa, lyssna och förstå)
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. (t. ex. förklara med andra ord) *använda sig av olika lässtrategier för att förstå innehållet i texter.

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att;

 • lyssna på sångtexter
 • läsa olika typer av texter t.ex. artikel, blogg, biografi och skönlitterär text
 • skriva och muntligt redovisa en artist/grupp
 • arbeta med olika strategier för att öva ord, läsning, hörförståelse och att uttrycka sig i tal och skrift.
 • repetera grundläggande grammatik

Bedömning

Din förmåga att

 • förstå och tolka talat språk och texter kommer att bedömas i  hör- och läsförståelsetest.
 • kommunicera i skrift kommer att bedömas i skrivuppgifter.
 • kommunicera muntligt kommer att bedömas genom en muntlig framställning.(redovisning)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska
Uppgifter
Character Description
Character Description
Analyze lyrics
Mini-biography
English - Oral presentation - Power point + Evaluation (=utvärdering)
English - Power point - Oral presentation + Evaluation (=utvärdering)
Matris muntlig presentation
Music - writing assignment part 1 (Finding facts)
English - power point - muntlig presentation
Music - writing assignment part 1 (Finding facts)
Power point - Muntlig presentation
Power point - Muntlig presentation
Mini-biography of music artist or group
Analyze lyrics

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback