Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Värdegrund

Sunnansjö skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Hur ska vi vara mot varandra? Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis? Det är viktigt att hela tiden samtala till dessa viktiga frågor.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I grundskolans läroplan står det tydligt att vi tillsammans ska arbeta med livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap respekt för andra människor.

Vi ska lära oss om hur man är mot varandra. Vad är kamratskap? Vad är gott och ont? Vilka regler vill vi ska gälla hos oss?

Hur ska vi lära oss detta?

  • Vi tittar närmare på skolans regler
  • Vi bestämmer tillsammans vad som ska gälla som trivselregler i vår klass
  • Vi reflekterar och diskuterar tillsammans om vad vi sett
  • Vi skriver gemensamma texter om avsnittens innehåll och vad vi lärde oss
  • Vi dokumenterar i vår SO-bok

Vad som kommer att bedömas:

Att du deltar aktivt i diskussionerna på lektionerna.

Hur du får visa vad du kan:

Du är med och samtalar kring de frågor som kommer upp. Du deltar i det gemensamma skrivandet. Du ritar bilder och förstärker det som vi pratat om.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback