Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Språkbruk 9D: Grannar & minoriteter HT21

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Under kommande arbetsområdet kommer vi arbeta med våra svenska språkgrannar och med våra nationella minoritetsspråk. Det blir en fördjupning och fortsättning av det arbetet med språkbruk vi påbörjade i 8:an.

Övergripande:

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med Svenskt språkbruk. Vi kommer börja med att repetera lite språkhistoria. Därefter kommer vi titta på våra närmaste grannspråk, lyssna på och läsa texter från Norge och Danmark. Slutligen kommer vi också att undersöka våra svenska minoritetsspråk och prata om varför och vilka minoritetsspråk vi har i Sverige.

 

För vidare information om ämnet se det bifogade häftet i uppgiften. Häftet, samt en del andra texter, kommer läggas upp på Google Classroom samt delas ut i pappersform i klassrummet.

 

Preliminär planering:

V 33

Fredag 10:50-11:45

Introduktion

Genomgång termin och arbetsmoment

Repetition språkhistoria

V 34

Onsdag 09:35-10:25

Repetition språkhistoria

Genomgång Grannspråk: Danska

Torsdag   09:55-10:50

Läsa lite danska

Arbeta med instuderingsfrågorna

Fredag 10:50-11:45

Genomgång: Norska

Lyssna på Norska

 

V 35

Onsdag 09:35-10:25

Repetition Grannspråken

Arbeta med häftet och instuderingsfrågorna

Torsdag 09:55-10:50

Genomgång: Minoritetsspråk & språklagar

Minoritetsspråk: Samiska, Romani chib & Jiddish

Fredag 10:50-11:45

Genomgång: Minoritetsspråk idag

Minoritetsspråk: Finska, Meänkieli och Älvdalssvenska

 

V 36

Onsdag 09:35-10:25

Arbeta med instuderingsfrågor: Minoritetsspråk

Torsdag 09:55-10:50

Genomgång av uppgiften: Tvärgruppsdiskussioner

Gruppindelning

Förbereda presentation

Fredag   10:50-11:45

Genomgång: Att leda och delta i en diskussion

Förbereda  presentationen.

 

V 37

Onsdag 09:35-10:25

Förbereda presentation och diskussion.

Torsdag 09:55-10:50

Ni genomför era presentationer och leder sedan ett samtal om det ämne ni presenterat. Utöver detta deltar ni aktivt i de andras diskussioner.

Tvärgruppsdiskussioner

Fredag 10:50-11:45

Tvärgruppsdiskussioner (vid behov) annars arbeta  läsning/loggbok.

 

Uppgift:

Uppgiften består i att, i grupp, förbereda en presentation av en dessa delmoment. Dessa presentationer kommer sedan framföras individuellt av gruppens medlemmar i tvärgrupper (alltså med en representant ur varje grupp). Efter presentationen kommer gruppens medlemmar diskutera några frågor relaterade till delmomentets ämne.

För mer information, se den bifogade uppgiften.

 

Bedömning: Gruppsamtal

Bedömningen kommer utgå från en presentation du förbereder i grupp och den efterföljande diskussionen. Delvis bedöms dina kunskaper om svenskt språkbruk, där du ska kunna resonera om svenska språkets grannar och varianter, men också din förmåga att leda och delta i ett samtal.

Diskussions- och samtalsdelen ämnar efterlikna upplägget för det muntliga nationella provet i svenska. Det är alltså både ett bedömningsmoment och träning inför NP.

För mer information, se den bifogade matrisen.

 


Läroplanskopplingar

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Matriser i planeringen
Språkbruk 9D: Grannar & minoriteter
Uppgifter
Svenska språkets grannar och minoriteter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback